ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η Συμβουλευτική είναι ο κλάδος της ψυχολογίας για την προσφορά βοήθειας σε άτομα που βρίσκονται αντιμέτωπα με καταστάσεις κρίσης, έντονων αλλαγών ή μεταβάσεων και προκλήσεων στη ζωή τους. Στόχος της συμβουλευτικής δεν είναι να δώσει...

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ψυχοθεραπεία είναι η παρέμβαση στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου με στόχο να πετύχει μια αναδόμηση της προσωπικότητας του σε επίπεδο σκέψεων, συναισθημάτων, πεποιθήσεων και συμπεριφοράς η οποία έχει ως αποτέλεσμα την ψυχική και συναισθηματική...